Gimnazijoje vyko tęstinis Alytaus rajono ir Vilkaviškio ugdymo įstaigų kūno kultūros mokytojų ir sporto trenerių seminaras

   Birželio 8 d.  gimnazijoje vyko Alytaus rajono ir Vilkaviškio ugdymo įstaigų kūno kultūros mokytojų ir sporto trenerių seminaras „Mokytojų ir mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo formavimas kūno kultūros pamokose“.

  Šio seminaro tikslas - remiantis pedagogine patirtimi, metodine dalyko ir psichologine literatūra suteikti kūno kultūros mokytojams galimybę šiuolaikiškai pažvelgti į mokytojo ir mokinio bendravimo ir bendradarbiavimo formas bei būdus pamokinėje ir nepamokinėje veikloje.

Direktoriaus padėkos raštai - geriausiems gimnazijos mokiniams

 

Direktoriaus padėkos raštais apdovanoti šie gimnazijos mokiniai:

1 kl. mok. Domantas Marcinkevičius - už puikų mokymąsi ir aktyvią popamokinę veiklą

1 kl. mok. Reigardas Mickevičius - už puikų mokymąsi ir aktyvią popamokinę veiklą

1 kl. mok. Kornelija Barzdaitytė - už puikų mokymąsi ir aktyvią popamokinę veiklą

1 kl. mok. Julija Mykolaitytė - už puikų mokymąsi ir aktyvią popamokinę veiklą

2 kl. mok. Brigita Maskeliūnaitė - už puikų mokymąsi ir aktyvią popamokinę veiklą

Paskutinio skambučio šventė

Visi mes išskrendame iš vaikystės...

 

    Paskutinis skambutis... Kartojasi jis kas metai. Neišvengiamai ateina kaip pavasaris, žolė, triukšmas paukščių lizduose. Ateina kas metai, bet vis kitiems. Būna vienintelis, į nieką nepanašus. Į ką gi gali būti panašus pirmasis skrydis iš planetos, kur susiradai draugų, prisijaukinai savo lapę, o gal net atradai rožę, kuri tapo tau vienintelė pasaulyje?! Šventinis šurmulys gal ir panašus į daugelį buvusių, tik šiandien tas pasikartojimas visai nesumenkina prasmės.

Puslapiai