SVARBU!

 

KVIEČIAME MOKYTIS MŪSŲ GIMNAZIJOJE IR GIMNAZIJOS ŪDRIJOS PAGRINDINIO UGDYMO IR DAUGIAFUNKCIAME SKYRIUJE !

Ugdymas gimnazijoje organizuojamas pagal ikimokyklinio (integruojama kartu su priešmokyklinio ugdymo grupe), priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, skyriuje – pagal ikimokyklinio (integruojama kartu su priešmokyklinio ugdymo grupe), priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas).                                                            

Mūsų adresas:

Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazija

Žuvinto g. 41, Krokialaukio mstl., Krokialaukio sen., LT-64354 Alytaus r.

el.p. mokykla@krokialaukis.alytus.lm.lt ,www.krokialaukis.alytus.lm.lt

Tel. (8 315) 68 231

Gimnazijoje veikia pailgintos dienos grupė, įvairūs neformaliojo ugdymo būreliai, teikiamos logopedo, socialinio pedagogo, psichologo paslaugos.

Toliau gyvenantys mokiniai pavežami mokykliniais autobusais.

Pirmoko atmintinę rasite čia

Apie gimnaziją skaitykite čia

 

 

 

Dėl mokinių pavėžėjimo kovo 19 – 23 d.

Kovo 19 – 23 d. mokiniai bus pavežami:

Gudeliai   8.20                                         

Miknonys  8.24

Riečiai 8.25

Aleknonys  8.30

                Krokininkai 8.20

                Angininkai 8.25

                Varnagiriai 8.33

                Gudeliai  8.40

                Santaika 8.45

                Varnagirių k.  8.47

 

 

Gimtoji kalba – brangiausia dovana

            Gimnazijoje buvo surengta gimtosios kalbos  savaitė. Siekdami atkreipti dėmesį į gimtosios kalbos svarbą ir garbę kalbėti ,,švariais ir teisingais“ žodžiais, renginius organizavome atskirų amžiaus grupių mokiniams. Pradinukai  meninio skaitymo popietėje ,,Žodžiai Lietuvai“ deklamavo lietuvių autorių kūrinius,  dailaus rašto konkursą skyrė Lietuvos himno autoriaus V.

Paminėjome Nepriklausomybės atkūrimo dieną

     Kovo 9 dieną Alytaus rajono savivaldybės  kultūros centro Krokialaukio skyriuje paminėjome dar vieną svarbią ir reikšmingą Lietuvai ir mums datą – Kovo 11-ąją – 28-ąsias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metines. Visus susirinkusius su gražia ir prasminga švente pasveikino Krokialaukio seniūnijos seniūnas Rimas Jarmala, gimnazijos direktorė Idalija Šukevičienė, bendruomenės pirmininkė  Janina Šiupšinskienė.

Lietuvos 100-mečiui – integruotos netradicinės pamokos ,,Draugystės trispalvė“

        Gimnazijos dorinio ugdymo mokytojos Roma Raškevičienė, Alma Sorakienė ir klasės auklėtoja Sandra Bakšytė 5 klasės mokiniams vedė integruotų klasės valandėlių ir dorinio ugdymo pamokų ciklą ,,Draugystės trispalvė“, skirtą Lietuvos 100-mečiui paminėti. Ciklą sudarė 4 teminiai užsiėmimai, kurių tikslas – skatinti mokinių norą suvokti savo valstybės vertę, pažinti savo kraštą, puoselėti grožį, jausti pasididžiavimą bei atsakomybę ir stiprinti tarpusavio santykius tarp draugų, mokytojų.

Valstybės Šimtmečiui - gražiausi šokiai, skambiausi posmai ir dainos

      Vasario 15 d. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos skyriuje-daugiafunkciame centre vyko Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms pažymėti skirtas šventinis  minėjimas ,,Laisvės aidas“. Renginį pradėjo Alytaus rajono savivaldybės Kultūros centro Krokialaukio skyriaus merginų liaudies šokių kolektyvas šokiu ,,Sesės sodą sodino“.

Puslapiai